برگزاری جشنواره فیلم و عکس همراه تهران

حمایت از رویدادهای فرهنگی، یکی از اقدامات ارزشمندی است که کمتر مورد توجه بخش تجاری بوده است. اما این نکته مورد توجه شرکت سامسونگ قرار گرفته و براین اساس در برگزاری اولین جشنواره فیلم و عکس …

برگزاری جشنواره فیلم و عکس همراه تهران ادامه مطلب »