مرور برچسب

سایه دریا

Sea Shadow با لبه‌های تیغه مانند خود، کشتی رادار گریز آمریکا بود!

در اوایل سال 1980، جنگ سرد پس از بمباران موشکی کوبا به بالاترین نقطه خود رسید و آمریکا در صدد اجرا استراتژی‌های مختلف بر آمد تا به مقابله با جماهیر شوروی بپردازد. در این بین ارتش آمریکا در تلاش بود تا زیردریایی‌هایی را بسازد که بتوانند به صورت…