مرور برچسب

سبکترین لپتاپ

سه ویژگی اصلی کامپیوترهای شخصی سال 2015

CES امسال در زمینه کامپیوترهای شخصی چیزهای نویی داشت که در میان این محصولات جدید و نو سه ویژگی مشترک بود. سه ویژگی که می‌دانیم کامپیوترهای سال 2015 خواهند داشت. فوق سبک و فوق باریک یکی از نقاط مشترک لپ‌تاپ‌های معرفی شده در نمایشگاه، سبک و…