اینترنت همراه در ایران ۱۶۰ درصد سریع‌تر از سال گذشته است!

تحقیقات اخیر مراکز آماری هم‌چون آکامای نشان می‌دهد که اینترنت همراه در ایران رشدی ۱۶۰ درصدی را از نظر سرعت تجربه کرده است. میانگین سرعت اینترنت همراه در ایران در سه ماه آخر سال ۲۰۱۵ در حدود …

اینترنت همراه در ایران ۱۶۰ درصد سریع‌تر از سال گذشته است! ادامه مطلب »