سرویس USSD جدیدترین تکنولوژی طرفه نگار

گروه شرکت‌های طرفه نگار با راه اندازی سرویس پرداخت الکترونیکی ussd از طریق تلفن همراه امکان دسترسی به پشتیبانی نرم افزارهای هلو را تسهیل کرد. به گزارش روابط عمومی گروه شرکت‌های طرفه نگار؛ در راستای ایجاد …

سرویس USSD جدیدترین تکنولوژی طرفه نگار ادامه مطلب »