با ۱۰ مورد از خرافات رایج درباره ستاره‌ها آشنا شوید!

در سالیان دور، روزهایی که هنوز چیزهایی مثل ساعت، ایستگاه‌های رادیویی، اینترنت و موبایل وجود نداشتند، انسان‌ها برای پیش‌بینی آینده و برنامه‌ریزی کارهای خود به طبیعت وابسته بودند؛ یعنی این که به صداهای طبیعت گوش می‌دادند …

با ۱۰ مورد از خرافات رایج درباره ستاره‌ها آشنا شوید! ادامه مطلب »