شبکه شاد

ترافیک و تعرفه ویژه شبکه شاد برای دانش آموزان در سال تحصیلی جدید

با توجه به ادامه شیوع ویروس کرونا در ایران و زمان اندک باقی مانده تا آغاز سال تحصیلی جدید، آموزش و پرورش برنامه دارد تا حتی‌المقدور و به خصوص در استان‌های قرمز، با استفاده از شبکه …

ترافیک و تعرفه ویژه شبکه شاد برای دانش آموزان در سال تحصیلی جدید ادامه مطلب »