آیا قطعی اینترنت روی خریدهای مردم تاثیری داشت؟

قطعی اینترنت بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی را دچار مشکل کرد ولی یکی از نگرانی‌های اصلی مردم و مسئولین در بخش امنیت خریدهای حضوری و فروشگاه‌های اینترنتی با مبدا داخل کشور بوده که طبق اعلام …

آیا قطعی اینترنت روی خریدهای مردم تاثیری داشت؟ ادامه مطلب »