پیشرفت فیسبوک در شناسایی حساب‌های کاربری جعلی

هر شخص در فیسبوک باید یک حساب کاربری داشته باشد که این حساب فقط و فقط متعلق به همین فرد باشد. ولی افرادی هستند که بیش از یک حساب دارند. یک حساب عمومی، یک حساب خصوصی، …

پیشرفت فیسبوک در شناسایی حساب‌های کاربری جعلی ادامه مطلب »