چگونه صفحه خانه در اندروید را مرتب نگه داریم؟

توجه: این مطلب برای تازه کارها تهیه شده است. صفحه خانه تلفن اندرویدی خیلی زود به‌هم ریخته و نامرتب می‌شود؛ مخصوصا اگر اهل دانلود کردن برنامه باشید، ولی خوشبختانه مرتب کردن این صفحه در اندروید بسیار …

چگونه صفحه خانه در اندروید را مرتب نگه داریم؟ ادامه مطلب »