ناسا: در ماه گذشته رکورد گرمایش جهانی شکسته شد!

گرمایش جهانی یکی از مهم‌ترین‌ چالش‌هایی است که امروزه با آن مواجه هستیم. با تمام تلاش‌هایی که به ظاهر در سطح بین‌ المللی و توسط نهاد‌های رسمی انجام می‌شود، اما این وضعیت همچنان بدتر و بدتر …

ناسا: در ماه گذشته رکورد گرمایش جهانی شکسته شد! ادامه مطلب »