اختلالات اینترنتی به خانه وزیر ارتباطات هم کشیده شد!

پروین داداندیش، همسر وزیر ارتباطات و رئیس دانشگاه آزاد واحد تهران غرب ادعا کرده که وی نیز یکی از معترضان قعطی و اختلالات اینترنتی است و همیشه این نکته را به همسر خود گوش‌زد می‌کند. وی …

اختلالات اینترنتی به خانه وزیر ارتباطات هم کشیده شد! ادامه مطلب »