مرور برچسب

گلایه همسر وزیر ارتباط از اختلالات اینترنتی

اختلالات اینترنتی به خانه وزیر ارتباطات هم کشیده شد!

پروین داداندیش، همسر وزیر ارتباطات و رئیس دانشگاه آزاد واحد تهران غرب ادعا کرده که وی نیز یکی از معترضان قعطی و اختلالات اینترنتی است و همیشه این نکته را به همسر خود گوش‌زد می‌کند. وی اشاره کرد که در مواقع قعطی اینترنت ایشان و فرزندانشان گزارش موضوع…