آیا می‌دانید که اولین تلفن مجهز به صفحه نمایش سه بعدی سال 2002 آغاز بکار کرد؟

HTC EVO 3D و LG Optimus 3D را به یاد می‌آورید؟ اگر هم نیاورید تقصیر شما نیست. سال 2011 بود که این دو تلفن به دلیل اینکه مجهز به اولین صفحات نمایش سه‌بعدی بودند، حسابی خبر …

آیا می‌دانید که اولین تلفن مجهز به صفحه نمایش سه بعدی سال 2002 آغاز بکار کرد؟ ادامه مطلب »