شان پن، برای ارتباط با سلطان مواد مخدر از پیام رسان بلک بری (BBM) استفاده کرد!