کنترل تلفن‌های هوشمند با کامپیوتر توسط اپلیکیشن جدید ال‌جی