مدیر پیشین Rovio برای بازاریابی گوشی‌های جدید نوکیا استخدام شد