گوگل برای افزایش کیفیت ترجمه از شبکه‌های عصبی استفاده می‌کند

گوگل با استفاده از شبکه‌های عصبی کیفیت ترجمه را افزایش می‌دهد. سیستم جدید گوگل Neural Machine Translation System نامیده می‌شود و بنابر ادعای این کمپانی بیشترین بهبود را در ترجمه این شرکت تاکنون داشته است. گوگل اولین بار این سیستم را برای ترجمه جملات چینی به انگلیسی استفاده کرد. در این سیستم به جای ترجمه عبارات و لغات، یک جمله به طور کلی برای ترجمه در نظر گرفته می‌شود.

مزیت دیگر این سیستم در این است که چون نیازی به شکستن جملات و یافتن عبارت‌ها نیست، ترجمه سریعتر انجام می‌شود. با این روش، سیستم جدید قادر بوده است تا روزانه ۱۸ میلیون جمله چینی را به انگلیسی ترجمه کند. NMTS فعلا تنها برای زبان چینی استفاده می‌شود و گوگل به استفاده از این سیستم در زبان‌های دیگر اشاره نداشته است.

NMTS در اپلیکیشن موبایل و نسخه وب سرویس ترجمه نیز استفاده می‌شود. قدم بعدی گوگل استفاده از این سیستم برای بهبود کیفیت ترجمه ماشینی است. با این حال، گوگل می‌گوید که ترجمه ماشینی اشتباهاتی مرتکب می‌شود که انسان هیچ‌گاه مرتکب نمی‌شود. گوگل می‌گوید که در ماه‌های آینده این سیستم برای دیگر زبان‌ها نیز استفاده می‌شود، اما جدول زمانی معینی مشخص نمی‌کند.

پیام بگذارید