گوگل پیکسل به زودی آپدیتی برای رفع مشکل دوربین دریافت خواهد کرد