جدیدترین ناو جنگی آمریکا با هزینه ۱۲.۹ میلیارد دلار ساخته شد!