سامسونگ بخش الکترونیک خود را به دو شرکت مجزا تقسیم می‌کند!