خبرنگار اعلام‌کننده شروع جنگ جهانی دوم در سن 105 سالگی درگذشت