چرا بیشتر حیوانات ماقبل تاریخ بسیار بزرگ بودند؟

دلیل بزرگ بودن حیوانات غول پیکر ماقبل تاریخ، از جمله پستانداران تیره ماستودون، ماموت‌ها و دایناسورها بسیار پیچیده و اسرار آمیز است؛ تا مدت‌ها دلیل این موضوع را مقدار اکسیژن بیشتر موجود در هوا و مقدار بیشتر زمینی می‌دانستند که این موجودات برای زندگی در اختیار داشتند.

قانون Cop هم یک نظریه پذیرفته شده بود که می‌گفت: حیوانات در طول زمان تکامل پیدا می‌کنند و بزرگ‌تر می‌شوند. به همین دلیل مردم گمان می‌کردند که این جانوران در طول هزاران سال به دلایل تکاملی بزرگ و بزرگ‌تر شدند تا این که منقرض شدند و حیوانات کوچک‌تر جای آن‌ها را گرفتند؛ بنابراین حیوانات کوچک کنونی هم در طی هزاران سال بزرگ‌تر خواهند شد تا وقتی که انقراض آن‌ها هم اتفاق بیفتد. همچنین قانون Cop توضیح می‌دهد که چرا امروز حداقل در قیاس با نمونه‌های مربوط به ماقبل تاریخ حیوانات عظیم‌الجثه نداریم: تاکنون ۶۶ میلیون سال از دوران کرتاسه می‌گذرد؛ دورانی که آخرین انقراض کره زمین (انقراض دایناسورها) در آن روی داد؛ بر اساس این قانون، دوره کنونی برای به وجود آمدن جانداران غول پیکر به اندازه کافی طولانی نیست.

مطالعاتی که اخیرا بر روی فسیل‌ها انجام شده، درستی هر دو نظریه یاد شده را با تردید مواجه می‌کند. این مطالعات نشان می‌دهند که در دوران ماقبل تاریخ، دایناسورهایی با اندازه‌های گوناگون زندگی می‌کردند و برخی از گونه‌های آن‌ها در گذر زمان به جای آن که بزرگ‌تر شوند، کوچک شده‌اند. بر اساس این شواهد، یک فرضیه دیگر برای اندازه بزرگ موجودات ماقبل تاریخ شکل گرفته است. این نظریه به فیزیولوژی استخوان‌ها و ریه آنها اشاره می‌کند که بسیار شبیه پرندگان بود. بزرگ‌ترین دایناسورها Supersauru‌های گردن دراز بودند که وزن آنها در حدود ۴۵ تن یعنی برابر با ۷ فیل آفریقایی تخمین زده می‌شود. این دایناسورها در استخوان‌های خود کیسه‌های هوا داشتند که باعث سبک‌تر شدن آن‌ها و جلوگیری از خردشدن استخوان‌ها و فروریختنشان در هنگام بزرگ‌ شدن می‌شد. همچنین ریه‌های بسیار کارآمدی داشتند که برای تامین اکسیژن و تبادلات حرارتی بدن بزرگشان توانایی لازم را داشت. آن‌ها تخم‌گذار بودند و این موضوع به عنوان مزیتی برای تولید مثل سریع این جانداران غول‌پیکر به حساب می‌آمد.

حیوانات عظیم‌الجثه تنها در دوران ماقبل تاریخ زندگی نمی‌کردند، در واقع  Supersaurus بزرگترین موجودی نیست که تاکنون روی زمین زندگی‌ کرده است؛ بزرگترین موجود روی زمین در دوران ما زندگی‌ می کند. نهنگ آبی (blue whale) جانوری است که یک دایناسور ۴۵ تنی در برابر آن کوچک به نظر می‌رسد. طول این نوع نهنگ ۲۷ تا ۳۰ متر است و می‌تواند تا ۱۵۰ تن وزن داشته باشد. آبزی بودن این حیوان و سیستم شناوری آن اجازه می‌دهد که تا ۳ برابر  Supersaurus وزن بگیرد بدون آن که بدنش دچار فروپاشی شود.

نمایش نظرات (2)