afrak

با glass Brain از اطلاعات مغز خود بازدید کنید

2

یک سیستم ویژه برای انالیز امواج صادر شده از مغز ساخته شده است که این امواج  را تحلیل می‌کند و آن را بر روی یک نمایشگر به کرابر نشان می‌دهد و به این ترتیب با glass Brain از اطلاعات مغز خود بازدید کنید.

این دستگاه به صورت یک کلاه بر روی سر کاربر گذاشته می‌شود و این کلاه از امواج الکترومغناطیسی مغز کاربر را دریافت نموده و به صورت کامل ان را انالیز نموده و به صورت کامل به صورت تصویر بر روی یک نمایشگر به نمایش می‌گذارد. به این ترتیب می‌توانید تصویر سه بعدی مغز خود را مشاهده کنید و جتی ببینید که در چه شرایطی کدام بخش از ذهن شما در حال فعالیت است و جالب اینجاست که با این کار نیاز به شرایط ویژه‌ای ندارد.

در آزمایش‌های انجام شده برای این دستگاه ذهن یک فرد بر روی مانیتور نمایش داده شد و این فرد تنها به نمایشگر خیره شده بود و امواج ذهنی او به زیبایی بر روی نمایشگر دیده می‌شد. این دستگاه می‌واند بر روی سیستم‌های درمانی و طراحی سیستم‌های پاسخگویی در صنایع کترل ذهنی بسیار مفید باشد و شاید آینده جدید را برای کنترل اجسام فراهم سازد.

نمایش نظرات (1)
تسکو