afrak

ویدیو پلاس: طرح آزمایشی اژدهای دریا، فضاپیمایی که از زیر دریا به فضا پرتاب می‌شود

اژدهای دریا نام طرح نمونه اولیه و آزمایشی از نحوه کار فضاپیماهایی است که از درون دریا یا اقیانوس‌ها به فضا پرتاب می‌شوند.

این طرح در حال حاضر یک نمونه اولیه است و اطلاعات جامعی در مورد آن منتشر نشده اما این فضاپیماها دارای دو موتور اصلی و جانبی هستند که موتور جانبی به دفع نیروی کششی آب برای به حرکت درآمدن فضاپیما درون آب و موتور اصلی به حرکت فضاپیما در آسمان کمک می‌کند.

این فضاپیماها طول بیشتری نسبت به فضاپیماهای فعلی دارند و مصرف سوخت آن‌ها نیز بسیار بیشتر است.

نمایش نظرات (3)
تسکو