مقایسه جایگاه همراه اول و ایرانسل تا پایان سال 1400: اپراتورهای غالب ایران در چه حالند؟

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌تازگی گزارش جامعی از وضعیت توسعه تلفن همراه، تعداد سایت‌های فعال، تعداد مکالمات و میزان پوشش شبکه در مناطق مختلف تا پایان سال 1400 را منتشر کرده که حائز نکات قابل توجهی است.

براساس این گزارش، ضریب نفوذ تلفن همراه با توجه به وضعیت توسعه گوشی‌های موبایل تا پایان سال 1400 به بیش از 166 درصد رسیده است. طبق این گزارش، در سال گذشته بیش از 30 میلیون خط دائمی و بیش از 178 میلیون خط اعتباری واگذار شدند، در میان خطوط واگذار شده دائمی سهم همراه اول و در میان خطوط واگذار شده اعتباری سهم ایرانسل بیشتر است.

بر همین اساس در سال گذشته بیش از 21 میلیون خط دائمی همراه اول فعال بودند؛ در حالی که بیش از 53 میلیون خط اعتباری از این اپراتور در شبکه مورد استفاده قرار گرفتند اما این ارقام برای خطوط فعال دائمی ایرانسل عدد 5.5 میلیون و برای خطوط اعتباری این اپراتور بیش از 54 میلیون بود. به‌طور کلی تمامی خطوط فعال همراه اول به بیش از 74.5 میلیون خط، تمام خطوط فعال ایرانسل بیش از 60 میلیون و تمام خطوط فعال رایتل حدود 5 میلیون خط بود.

طبق این گزارش، مجموع سایت‌های فعال 2G اپراتورهای ایران همچنان بیش از تعداد سایت‌های 3G و 4G آن‌هاست اما با این وجود همراه اول از نظر تعداد سایت در 3G ،2G و 4G نسبت به دیگر اپراتورها برتری دارد، همچنین تعداد سایت‌های ایرانسل در هر سه فناوری گفته شده تقریبا یکسان است.

در سال گذشته همراه اول میزبان بیش از 10 میلیون تماس رومینگ ملی از مبدا خطوط ایرانسل بود، همراه اول همچنین بیش از 3 میلیون تماس از خطوط رایتل را نیز میزبانی می‌کرد. ایرانسل در سال گذشته بیش از 2 میلیون تماس از خطوط همراه اول و نزدیک به 3 میلیون تماس از خطوط رایتل را در طرح رومینگ ملی میزبانی کرد.

از نظر پوشش‌دهی شبکه در شهر‌ها، روستا‌ها و جاده‌‌ها، همچنان همراه اول نسبت به دو اپراتور دیگر برتری دارد، این اپراتور 1395 شهر، 44 هزار و 918 روستا و 82 هزار و 146 کیلومتر از جاده‌ها را تحت پوشش خود قرار داده تا درصد پوشش جمعیتی این اپراتور تا پایان سال 1400 به 96.5 درصد برسد.

به همین ترتیب ایرانسل نیز تا پایان سال گذشته 1374 شهر، 19 هزار و 909 روستا و 64 هزار و 66 کیلومتر از جاده‌ها را تحت پوشش خود قرار داده تا 87 درصد از جمعیت کشور تحت پوشش شبکه این اپراتور باشند. رایتل هم بیش از 55 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش شبکه خود قرار داده است.

 

 

پیام بگذارید