قطع برق سراسری مراکز استخراج از ابتدای تابستان / آخرین وضعیت پرونده استخراج رمزارز در بورس

مصطفی رجبی مشهدی، مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرد که از ابتدای تابستان، دریافت برق از شبکه سراسری برای مراکز مجاز استخراج قطع شده است.

وی در خصوص تعداد مراکز مجاز استخراج رمزارز در کشور گفت: در حال حاضر 118 مرکز غیرمجاز رمزارز در کشور فعال است که تمامی این مراکز از ابتدای تیرماه، دسترسی به برق شبکه سراسری ندارند. در هفته گذشته رکورد 62 هزار و 500 مگاوات مصرف در زمان اوج ثبت شد که رقم قابل توجهی است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: بعد از تابستان سال گذشته وزارت نیرو برنامه مفصلی را برای احداث و تعمیرات نیروگاهی تدوین کرد که بر اساس این برنامه توانستیم تعمیرات نیروگاهی و تعمیرات شبکه‌های برق که معمولا به صورت متعارف تا پایان خرداد به طول می‌انجامد را پایان اردیبهشت ‌ماه به اتمام برسانیم و رکوردی را در این زمینه ثبت کنیم.

وی ادامه داد: ما در سازمان مدیریت شبکه برق کشور توافق خوبی با وزارت صمت داشتیم که بر اساس آن قرار شد صنایع بزرگ تعطیلات خود را به تابستان و روز‌های اوج مصرف موکول کنند تا از این طریق به ما در امر برق‌رسانی به سایر مشترکان مشکلی نداشته باشیم.

اما در خبری دیگر، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده مدیران سازمان بورش و استخراج رمزارزها در این سازمان توضیحاتی ارائه داد.

به گفته ستایشی سازمان بورس زیرمجموعه دولت نیست و یک موسسه عمومی غیر دولتی به حساب نمی‌آید، به همین دلیل یک شخصیت حقوقی مستقل است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده استخراج رمزارز در بورس تاکید کرد: در این پرونده تعداد 82 دستگاه ماینر بدون اخذ پرونده مورد استفاده قرار گرفته بودند، از آنجایی اثبات نشده که این‌ها مرتبط با دولت یا موسسات غیردولتی هستند، به این ترتیب با توجه به ماده 265 آیین دادرسی کیفری موجب صدور قرار منع پیگرد شده است و در مورد استفاده از برق، پرونده به دادگاه کیفری دو در جریان رسیدگی قرار دارد و اتخاذ تصمیم قانونی در پی خواهد داشت.

ستایشی در پایان گفت: در گزارش سازمان بازرسی کل کشور به شعبه اول بازپرسی ناحیه 28 دادسرای عمومی و انقلاب تهران، تا اجرای شرعی و قانونی این پرونده، نسبت به اتهام خودداری از ارائه اطلاعات شرکت بورس و اوراق بهادار تهران برای سهامداران شرکت، ارجاع شده است.

نمایش نظرات (1)