چگونه فضای‌ ذخیره‌سازی نسخه 16 گیگابایتی آیفون‌های جدید، کافی خواهد بود؟