کاهش فروش برای سامسونگ و افزایش در فروش برای آی‌فون!