فرود عمودی بزرگ‌ترین هواپیمای مسافربری دنیا با وجود وزش باد مخالف!