مسیر زائرین اربعین در عراق تحت پوشش وای‌فای رایگان قرار گرفت!