با هرم هولوگرام می‌توانید تصاویر صفحه نمایش را به‌صورت برجسته ببینید!