کورتانا یا گوگل اسیستنت؛ کدام دستیار صوتی هوشمند را انتخاب کنیم؟!

تعیین اینکه دستیار هوشمند گوگل بهتر است یا مایکروسافت، انتخاب سختی برای کاربران است. دستیار هوشمند، اطلاعات دربارۀ آب‌وهوا و سهام و بورس در اختیار شما می‌گذارد و یک نقشه یاب خوب…