پست‌های اخیر

افزایش احتمال ذخیره اطلاعات DNA با اثبات فرضیه‌ای هیجان انگیز در دانشگاه ایالات متحده

دانشمندان مرکز زیست شناسی مصنوعی از دانشگاه ایلینویز، موفق به تولید چیزی شدند که اثباتی در اصل ذخیره سازی DNA با رمزگذاری سه بیت اطلاعات در یک ساعت نامیده می‌شود.

بررسی‌های اختصاصی