پست‌های اخیر

مدیرعامل دکتر دکتر: از نظر تعداد پزشکان و تنوع تخصص‌ها، فاصله زیادی با رقبا داریم

پس از پایان بحران کرونا، فرصتی پیش آمد تا با نیما فاضلی، مدیرعامل پلتفرم دکتر دکتر به گفتگو بنشینیم و در خصوص مسیر توسعه، چالش‌ها و فراز و فرودهای این پلتفرم صحبت کنیم.

بررسی‌های اختصاصی