پست‌های اخیر

سخنگوی وزارت ارتباطات: فروش VPN غیرقانونی بوده و با آن مقابله خواهیم کرد

سخنگوی وزارت ارتباطات گفته که محدودیت‌های به‌وجود آمده صرفا برای سایت‌های غیرقانونی بوده و وزارت ارتباطات هم هیچ وظیفه‌ای برای ارائه خدمات به سایت‌های غیرقانونی ندارد.

بررسی‌های اختصاصی