برگزاری همایش بزرگ ووشو و تای چی در پارک آب و آتش تهران