MIT مبلغ ۵ میلیارد دلار برای پروژه‌ای با عنوان "کمپینی برای دنیای بهتر" هزینه می‌کند