همه چیز در رابطه با ماجرای فوت کاربران فیسبوک در بامداد امروز!