بیل گیتس از سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری در حوزه انرژی پاک خبر داد