شرکت گرین، تنوع محصولات خودش را در ایران افزایش می‌دهد