هوآوی چیپست کایرین 970 را با تمرکز بر هوش مصنوعی رونمایی نمود