چگونه اجرای برنامه‌ها را در پس‌زمینه اندروید O محدود کنیم؟!