عرضه به‌روزرسانی‌های امنیتی برای نکسوس 6P و 5X دو ماه بیشتر ادامه می‌یابد