آیا بهتر است به جای آی‌فون X، آی‌فون 8 بخریم؟ ( دلایلی برای انتخاب آی‌فون 8 )