طرح رجیستری گوشی‌های موبایل از اواخر هفته عملیاتی می‌شود