آمارهای منتشر شده نشان از استفاده تنها 0.3 درصد کاربران اندرویدی از نسخه اوریو دارد!