نینتندو سوییچ به عنوان «برترین گجت سال 2017» از نگاه مجله تایم انتخاب شد