نینتندو 55,000 دستگاه سوییچ را تنها در سه روز در کره به فروش رساند!