ال‌جی G6 با رنگ جدیدی عرضه خواهد شد؛ این بار صورتی تمشکی!