انتشار نسخه بتا گوگل‌مپ با ویژگی‌های جدید برای افزودن و حذف مکان‌های بازدید شده