این شیوه ارتباطی قدیمی سه برابر بیشتر از فیس‌بوک و وایبر کاربر دارد؟!