سبز شدن گل‌های ناسا برای اولین بار در ایستگاه فضایی بین‌المللی

گل های ناسا

به دنبال موفقیت‌های حاصل شده از کاشت کاهو در ماه اوت، فضانوردان مستقر در ایستگاه فضایی بین‌المللی در حال تلاش برای شکوفه دادن مجموعه‌ای از گل‌های آهاری برای اولین بار هستند. این تلاش بخشی از یک سیستم بزرگ‌تر بررسی رشد گیاهی است که اثرات جاذبه را بر حیات گیاهی مطالعه می‌کند.

Trent Smith مدیر برنامه گیاهی در کندی گفته است:

“کاشت گیاهان آهاری به پیشرفت دانش ما در مورد چگونگی رشد گیاهان در سیستم رویش گیاهی کمک خواهد کرد و این امکان را فراهم خواهد ساخت که گیاهان میوه‌داری مانند گوجه‌فرنگی در فضا کاشته و از میوه آن‌ها به عنوان محصول یک باغ مداری استفاده شود.”

علاوه بر این، دانشمندان در حال مطالعه این هستند که چگونه حضور گیاهان در آزمایشگاه مداری منجر به تلطیف روحیه خدمه می شود. در این مورد، پژوهشگران در حال مطالعه چگونگی تاثیر فقدان گرانش بر روی گرده افشانی گل‌های آهاری هستند. در صورت حصول موفقیت، این آزمایش می‌تواند راه را برای گلخانه‌های مداری هموار و به فضانوردان اعماق فضا، دسترسی به میوه و سبزیجات تازه را فراهم کند. خدمه ایستگاه فضایی بین‌المللی تلاش خود را برای کاشت گوجه فرنگی در سال ۲۰۱۷ آغاز خواهند کرد.

پیام بگذارید